Hiszpańska Partia Socjalistyczna głosuje przeciwko legalizacji marihuany do użytku rekreacyjnego

Socjalistyczna Partia Hiszpanii (PSOE) głosowała przeciwko legalizacji marihuany do użytku rekreacyjnego. Ta decyzja pojawiła się po tym, jak obiecała zalegalizować marihuanę rekreacyjną, jeśli zostanie ponownie wybrana. Ale Julia Farrugia Portelli, parlamentarna sekretarz partii, sprzeciwiła się temu, twierdząc, że legalizacja narkotyku byłaby przedwczesna, dopóki nie rozpocznie się narodowa kampania edukacyjna.

Chociaż Partia Socjalistyczna PSOE od dawna sprzeciwia się legalizacji marihuany, zmienili zdanie po utworzeniu rządu koalicyjnego po wyborach. Obecnie rząd składa się z dwóch głównych partii: Partii Socjalistycznej (PSOE) i lewicowej partii Podemos (PSE), która popiera legalizację marihuany do użytku rekreacyjnego. Jeśli ta koalicja wygra wybory, konopie indyjskie mogą ponownie znaleźć się w programie politycznym. Francja jest krajem o największym odsetku użytkowników w Europie – 4,7 mln osób.

Jednak rząd koalicyjny nie podziela tego poglądu. W rzeczywistości, poprzedni rząd odrzucił legalizację marihuany, co pociągało za sobą wysokie podatki. Podczas gdy Partia Zielonych zapowiedziała, że użyje konopi indyjskich do walki z przestępczością zorganizowaną i wprowadzi prawo kontroli konopi, SPD jest bardziej ostrożna. Wzywa do regulowanej dystrybucji wśród dorosłych i badań terenowych w celu określenia wpływu legalizacji na zdrowie publiczne.

Włoski rząd rozważa referendum w sprawie dekryminalizacji marihuany w tym kraju. Krajowy Sąd Najwyższy zgodził się już rozważyć poddanie tej kwestii pod głosowanie publiczne, a jeśli tak się stanie, będzie miał jedno z najbardziej liberalnych przepisów dotyczących konopi w Europie. Ale wciąż jest wiele pytań. W międzyczasie pozostanie kwestią, czy Salvini jest silnym kandydatem do dekryminalizacji narkotyku.

LCA działała w tej sprawie podczas ostatnich wyborów powszechnych. Partia ta wcześniej zarejestrowała się jako partia polityczna, ale później zmieniła swoje stanowisko w sprawie konopi i prawie odniosła nasiona konopi siewnej cbd sukces, zdobywając miejsce w Knesecie. W Hiszpanii Legalize Cannabis Alliance działa obecnie jako grupa nacisku i ma rosnące poparcie. Artykuł został pierwotnie opublikowany 4 kwietnia 2009 r.

W międzyczasie hiszpańska Partia Socjalistyczna głosowała przeciwko legalizacji marihuany do użytku rekreacyjnego. Chociaż środki te mogą być konieczne w celu ochrony zdrowia publicznego, brak pełnego legalnego rynku osłabi potencjał przeciwdziałania szkodom powodowanym przez konopie indyjskie. Partia Socjalistyczna, która sprzeciwia się dekryminalizacji konopi, została skrytykowana za to stanowisko. Jednak może to być najlepsze podejście.

Podczas gdy hiszpańska Partia Socjalistyczna głosowała przeciwko legalizacji marihuany do użytku rekreacyjnego, inne kraje europejskie zaczynają liberalizować swoje prawa. W maju Włochy zakazały sprzedaży produktów „cannabis light” zawierających filmy z marihuaną mniej niż 2% THC. Ciekawie będzie zobaczyć, jak potoczy się debata. Wiele zależy od tego, jak partia socjalistyczna spojrzy na tę sprawę. Jeśli wygrają następne wybory, być może uda im się po prostu zalegalizować narkotyk.

Szkody związane z konopiami indyjskimi są znaczne i zasługują na zainteresowanie polityki publicznej. Nie ma idealnego rozwiązania problemów związanych z konopiami. Zarówno legalizacja, jak i regulacja konopi będą wymagały kompromisu. Niektórych szkód można uniknąć, ograniczając dostęp i przystępność cenową, podczas gdy inne pozostaną. Ostatecznie decyzja będzie zależeć od tego, jak ludzie chcą używać marihuany i jakie szkody napotykają. Tak więc, chociaż używanie konopi stało się problemem społecznym i politycznym w Hiszpanii, korzyści przewyższają szkody.

Jednak hiszpańska partia socjalistyczna głosowała przeciwko legalizacji marihuany do użytku rekreacyjnego. W referendum przeprowadzonym w 1993 roku zwyciężyła Partia Radykalna, co zaowocowało legalizacją medycznej marihuany. Ustawodawstwo to pozwoliło również na uprawę roślin zawierających mniej niż 6% THC. Decyzja utorowała drogę dla przemysłu „lekkiej marihuany”. 6 kwietnia 2021 r. artykuł został zmieniony, aby odzwierciedlić dekryminalizację konopi.