College of Pharmacists w Ontario teraz wymaga od farmaceutów ukończenia kursu w zakresie edukacji konopnej

W oczekiwaniu na legalizację medycznej marihuany w Ontario, College of Pharmacists w Ontario zobowiązał swoich członków do odbycia szkolenia w zakresie używania konopi indyjskich. Ten nowy mandat ma na celu edukowanie farmaceutów o zagrożeniach związanych ze spożywaniem marihuany i jej wpływie na pacjentów. Ma również na celu zapobieganie nadużywaniu leku i uczynienie go bardziej dostępnym dla pacjentów. Jego obowiązkowy kurs używania konopi ma kilka zalet, w tym zwiększoną świadomość pacjentów.

Obowiązkowy kurs edukacji konopnej staje się obowiązkowy dla farmaceutów w Ontario. Kurs ten został opracowany we współpracy z College of Pharmacists of Ontario i został zatwierdzony przez Canadian Council on Continuing Education in Pharmacy. Program nauczania ma zastosowanie na poziomie krajowym i obejmuje wszystkie niezbędne elementy wymagane do uzyskania tytułu wykwalifikowanego praktyka w danej dziedzinie. Kurs obejmuje również ocenę wiedzy uczestników. Program jest akredytowany przez Canadian Council on Continuing Education in Pharmaceuticals (CCEP) i umożliwia absolwentom uzyskanie ważnego certyfikatu CPE.

College of Pharmacists w Ontario wprowadził obowiązkowy kurs edukacji konopnej dla wszystkich swoich członków. Ten kurs uczy o zagrożeniach i korzyściach związanych z używaniem marihuany i bada obowiązki, które się z tym wiążą. Uczy również farmaceutów o przepisach dotyczących konopi. Chociaż kurs nie jest certyfikacją zawodową, zawiera cenne informacje na temat różnych praw i etyki w branży. Ten kurs edukacyjny ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i dostępu do systemu opieki zdrowotnej w sposób przystępny i odpowiedni.

Po zalegalizowaniu rekreacyjnej marihuany College of Pharmacists w Ontario oczekuje, że jego członkowie ukończą kurs dotyczący używania konopi indyjskich. Oczekują również, że ich członkowie otrzymają więcej pytań dotyczących tej substancji. northern lights marihuana W rezultacie College of Pharmacists ma nadzieję przygotować swojego członka poprzez zapewnienie bezpiecznych praktyk lekowych w Kanadzie. Wierzy, że ta edukacja poprawi bezpieczeństwo i jakość oferowanej opieki zdrowotnej.

College of Pharmacists w Ontario wymaga teraz od wszystkich swoich członków wzięcia udziału w kursie edukacji związanej z konopiami indyjskimi. Nie jest to jednak obowiązkowe w innych prowincjach. Dotyczy tylko członków Canadian College of Pharmacists. Kurs obejmuje prawne i etyczne obowiązki farmaceuty oraz jego rolę w branży. Jest to obowiązkowa edukacja w woj. Nie ma wymagań dla osób niebędących członkami.

Wśród nowych obowiązków farmaceuci muszą również znać różne rodzaje konopi. College of Pharmacy w Ontario nakreślił cztery priorytety roli farmaceuty na zalegalizowanym rynku medycznej marihuany. College of Pharmacy jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby apteka mogła dostarczać pacjentom wysokiej jakości i terminowe informacje. Farmaceuta środowiskowy jest często najbardziej dostępnym dla pacjenta dostawcą opieki zdrowotnej.

Pierwszy kurs edukacji konopnej jest obowiązkowy dla farmaceutów w Ontario. Ten kurs wyjaśnia prawne i etyczne implikacje marihuany oraz typowe skutki uboczne. Uczy farmaceutów o zagrożeniach i skutkach ubocznych marihuany. College of Pharmacists koncentruje się na bezpieczeństwie pacjentów i zdrowiu publicznym. Należy zauważyć, że nie zaleca dystrybucji marihuany w aptece. Kursy edukacyjne nie mają na celu promowania legalizacji narkotyku.

Ponieważ legalizacja marihuany jest legalna w Kanadzie, farmaceuci w prowincji muszą ukończyć kurs edukacji konopnej, aby praktykować medycynę. Muszą mieć gruntowną wiedzę na temat leku. Muszą zrozumieć zagrożenia i korzyści płynące z konopi. Kanadyjska apteka przyjęła również wymóg wykształcenia w zakresie praktyki medycznej marihuany. To szkolenie wymaga od nich dokładnego zrozumienia leku i jego skutków. Ponadto muszą być w stanie rozpoznać zalety i wady leku, a także zidentyfikować zagrożenia i zalety.